top of page

חברת נוירודרם - קיר תחושתי לבית אקשטייןחברת נוירודרם - קיר תחושתי לבית אקשטיין

בכל השבוע שקדם למפגש הזה, ירד גשם.


בכל יום הסתכלנו בתחזית קדימה לראות שאכן יש סיכוי שתתקיים פעילות.. 


וכך קרה שפתאום בין כל כך הרבה ימים של גשם, יצאה שמש.

והיה חם.. לפעמים אפילו חם מידי..

אז הזענו ביחד, בין הצבעים, הברגים, והכלים שקיבלו חיים חדשים, תפקיד חדש.. 


מתוך הבלאגן נוצר לאט לאט קיר תחושתי שישמש את באי המקום ללמוד משהו על עצמם, להתנסות, לנגן, לצחוק.. תודה לכם, אנשי נוירודרם המופלאים, שלא קיטרתם לרגע, שעשיתם הכל כדי שייצא מושלם
תודה למאיה המארחת שלנו מבית אקשטיין ולחבר׳ה המקומיים שנרתמו לעזור.

ותודה לשמש, שקפצה לשניה בשביל לאפשר לכל הטוב הזה לקרות..

צפייה 10 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page