top of page

חברת אינטל - סדנא לציון 100 ימים לשבי החטופים בעזה

חברת אינטל - סדנא לציון 100 ימים לשבי החטופים בעזה

חברת אינטל איתגרה אותנו עם רעיון.


סדנת אונליין ליצירת פרחים ממוחזרים מבקבוקים, לציון 100 ימים לשבי החטופים בעזה.דרך מופלאה לחבר בין העובדים במשרד או בבית ובין הרעיון הגדול יותר, הלאומי - החטופים והחטופות, שמוחזקים כבר 100 ימים בעזה.חברת אינטל סדנת אונליין לציון 100 ימים לשבי החטופים בעזה


תוך כדי שהידיים גזרו, צבעו והדביקו לתוצר המקסים, שמזכיר לנו ומאפשר לנו להזכיר גם לאחרים...

הצלחנו לשמוע (ולהשמיע) שיתופים, מחשבות ורגשות.


תודה לחברת אינטל, שעצרה את העשייה היומיומית, כדי לתת מקום לחיבור, להזדהות ולאכפתיות.


תודה לאורי על הדקדוק בפרטים הקטנים והאמון בנו. ולנועה מעמותת "רוח טובה", שתמיד מאתגרת אותנו עוד קצת...


בתפילה גדולה לשובם בשלום ובמהירות של כל החטופים והחטופות, החיילים והחיילות שלנו.

10 צפיותתגובה 1

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jan 16
Rated 5 out of 5 stars.

פעילות קסומה. כל הכבוד

Like
bottom of page