top of page

בקצב הלב למפוני הישובים עם חברת קוקה קולה


בקצב הלב החברה המרכזית

דווקא בימים לא פשוטים אלו נפגשנו עם האוכלוסייה הכי חשובה שיש והרקדנו ביחד איתם את הלב, במוזיקה שעוברת מלב אל לב.הפעילות הייתה הפוגה קלה מכל מה שבחוץ וגרמה לכל המשתתפים להיות בשמחה אפילו רגעית

רקדנו ושרנו, בירכנו את החיילים והחיילות השוטרים והשוטרות והתפללנו שכולם יחזרו הביתה בשלום .בקצב הלב עם החברה המרכזית למשקאות קוקה קולה


8 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page