top of page

בחזרה לילדות עם ילדי הישובים שניצלו בעוטף וילדי המגוייסים

את סדנת התחנות בחזרה לילדות ערכנו בשני סבבים.

בחזרה לילדות עם ילדי הישובים שניצלו בעוטף וילדי המגוייסים

בכל סבב השתתפו 20-30 ילדים, שחלקם מפונים מהעוטף ונחשפו לסיפורי תופת וחלקם ילדים שהוריהם גוייסו בצו 8.


היה מרגש לראות איך הילדים נהנים לחזור להיות ילדים, רצים ממקום למקום בלי פחד, מכירים ילדים אחרים ומשחקים בשמחה.

ולא פחות מכך - לראות את האמהות שותות קפה בנחת ומקבלות כמה דקות של שקט והנאה לעצמן.

כל כך הרבה חיבורים שהובילו למפגש כל כך עוצמתי וחוויתי עבור כל מי שהיה חלק ❤️

ושוב תודות לעמותת רוח טובה ולבנק לאומי על השיתוף והחיבור.
25 צפיותתגובה 1
bottom of page