top of page

סדנת נגרות - חברת גב מערכותסדנת נגרות - חברת גב מערכות

בוקר.

חיפה של אחרי גשם.

הוויז עבד הפעם,

בזמן האחרון זה לא עניין של מה בכך.

גם המשאית עם העצים הגיעה בזמן,

גם המתנדבות ו-2 המתנדבים. 

גם אנחנו.

מתחילים בשיחה וסיור עם דפנה - המנהלת של בית מרים,


מקום מדהים, שמשמש מעון יום לאנשים עם מוגבלויות קשות, המקום הומה ותוסס, הכנות לפורים ולפסח, כולם בעשייה. גם אנחנו.


החבורה של "גב מערכות" מפשילה שרוולים.

הם באו לעבוד.

יחד הם חותכים. משייפים. קודחים.

ניב שלנו מדייק אותם, מנחה ומשחרר.ה

ם לומדים בשניה ומיישמים.

בצהריים כבר פינת הזולה מוכנה...

עכשיו יהיה מקום שבו המלווים יכולים לשבת בכיף בשמש. 

תודה לכם -

גב מערכות חבורה של אלופים

תודה לעמותת רוח טובה ולירדן האלופה על האמון בנו.

לניבצ׳וק שלנו - הלוחש לעצים.

ולבית מרים - על אירוח מושלם מלא בחיוכים והשראה. 

9 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page