top of page

פעילות הישרדות לחניכי תנועת חלום באופקים

גם גפרור קטן יכול להאיר חושך גדול״

פעילות הישרדות לחניכי תנועת חלום באופקים

השנה האחרונה שלנו היא בסימן הדלקת האור.

אנחנו מחפשות כל הזמן את המקומות הטובים והמיטבים לפעול בהם, ומרגישות זכות גדולה כשהלקוחות שלנו בוחרים להאיר איתנו יחד.


תנועת חלום באופקים, בחרה לקחת את צוות ההדרכה ליום שכולו שחרור והפגת מתחים לצד עבודת צוות,

ויחד רקמנו פעילות בסגנון הישרדות בדגש על הביחד, והאור, פעילות הישרדות לחניכי תנועת חלום באופקים

והייתה גם תחרות,

ושבט שאמר את דברו

ופירגן בענק למי שהובילו, עודדו, והדליקו ניצוץ גדול.


תודה לכם,

בני הנוער המקסימים של אופקים, שלמרות הכל, אתם ממשיכים להוכיח שעם ישראל לא רק חי, אלא חי ואופטימי...
31 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page