top of page

סדנאות פלסטלינה במקלטי חירום - עם חברת בזקסדנאות פלסטלינה במקלטי חירום

הכתובת חסויה.

וטוב שכך.

לאט לאט המתנדבים והמתנדבות של בזק מתאספים.

כולנו קצת חוששים.

לא רוצים להפריע למרקם החיים העדין כל כך של הדיירים והדיירות פה, לא להגיד מילה לא במקום, לא לדרוך על עצבים רגישים.. 


אבל לאט לאט זה קורה מעצמו.

המפגש, השיח, האצבעות הקטנות מתחילות לעבד את הפלסטלינה והסכר נפרץ, עד כדי כך שבסוף היה קשה כל כך להיפרד.


תודה לכם, חברת בזק - נותנת החסות והמתנדבים,

עמותת רוח טובה - שתמיד מאתגרת אותנו ומאפשרת לנו להיות חלק מתיקון העולם שלה.

ולכם, הילדים והילדות המדהימים של מקלטי החירום, כל אחד ואחת עם הסיפור שלו/ה ועם הכנפיים הקטנות שהצמחתם, מי ייתן ותזכו לגלות מציאות אחרת, להמשיך לרקום ולפסל את סיפור חייכם מחדש כמו בפלסטלינה.

3 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page