G-MXK8XHQDL2
top of page

אנחנו סדנאות וימי גיבוש עם ערך חברתי

עובדי חברת טבע ביום גיבוש שהוא תרומה לקהילה

כשאנחנו מחוברים יחד,
אנחנו נהנים יותר ותורמים יותר

"ההבדל שעשית בחייהם של אחרים, הוא שיקבע את משמעות החיים שאתה מנהל" 

[נלסון מנדלה]

בחירה בפעילויות עם ערך חברתי היא בחירה בטוב עבורך ועבור הקהילה.

זו בחירה בפעילות עם ערך משמעותי לאירגון עצמו, תוך סיוע לקהילות ברחבי הארץ.

אנחנו דואגים להתאים לעסק ולעובדים שלך את הפעילות האפקטיבית והמרגשת ביותר.

בחירה בכל אחת מהפעילויות "הרגילות" שלנו גם היא תמיד בחירה בטוב,

כי "אנחנו" מעבירים 5% כתרומה לעמותת יוזמות עתיד.

אנחנו עושים זאת מתוך רצון להיות חלק מרשת התמיכה בעסקים קטנים רבים ומגוונים בחברה הישראלית,

בשאיפה לסייע לייצר חברה טובה יותר.