G-MXK8XHQDL2
top of page

סדנאות וימי גיבוש

הסדנאות וימי הגיבוש ש"אנחנו" מפיקים עבורך ייחודים, מתוך שהם מחברים אותך ואת הצוות שלך והופכים אתכם לשותפים ביצירת שינוי חברתי ותרומה ערכית לקהילה - 
כל בחירה בכל פעילות אחרת שאנחנו מציעים לך [ימי כייף, סדנאות וימי גיבוש] היא תמיד בחירה בטוב,

כי: 

"אנחנו" מעבירים 5 אחוז מההכנסות מכל בחירה שלך, לעמותת "יוזמות עתיד", 
בגלל ש"אנחנו" מאמינים שתמיכה בעמותת "יוזמות עתיד" היא תמיכה ברשת של עסקים קטנים רבים ומגוונים בחברה הישראלית.

bottom of page