חיי שרה / כדור קיפוד / קיפודור

חיי שרה / כדור קיפוד / קיפודור

המשחק מתחיל כאשר אחד מן השחקנים מטיל את כדור המשחק כלפי מעלה, תוך שהוא צועק: "חיי שרה תופס פרה אסור עלי בהתחלה 1 2 3".

לאחר שהכדור נגע ברצפה, השחקנים הקרובים לכדור מנסים לתפוס אותו על מנת להשליכו על השחקנים הסובבים, כדי לפסול אותם.

בסבב הראשון לא ניתן לפסול את השחקן אשר הטיל את הכדור כלפי מעלה.


במהלך המשחק, השחקנים ממשיכים לנסות לתפוס את הכדור ולזרוק אותו על שחקנים אחרים על פי החוקים הבאים:


לשחקן הזורק אסור לזוז מהמקום.
אם השחקן שזרק את הכדור פגע בשחקן אחר ישירות בלי שהכדור נגע ברצפה ואחרי שהוא פגע בשחקן הכדור נפל על הרצפה - הנפגע נפסל והשחקן שזרק את הכדור ממשיך במשחק. הנפגע יוצא זמנית מהמשחק והופך לשבוי של הזורק.
אם השחקן אליו הכדור נזרק, תפס את הכדור - השחקן שזרק את הכדור נפסל והופך לשבויו של השחקן שתפס את הכדור.
שחקן אשר נפסל יכול לחזור אל המשחק לאחר שהמשתתף שפסל אותו נפסל בעצמו.


פסילה טכנית:

כאשר משתתף נגע בכדור פעמיים ברצף.
כאשר פסל את המשתתף שזורק את הכדור כלפי מעלה בתחילת המשחק.


כדי לחזור למשחק, על המשתתף הפסול להמתין עד שמשתתף אחר יפסל.

 

באחת הגרסאות, בעת פגיעה בגוף מתחת לגובה הברכיים על הנפגע לצעוק - "ארץ" ועל ידי כך - לא נפסל, אך אסור לו לגעת בכדור (שכן במצב כזה השחקן הנפגע למעשה נוגע פעמיים בכדור, ולכן יחשב שבוי טכני).


בגרסה הירושלמית השבויים מסייעים לשובה שלהם לפגוע בשחקנים האחרים.


בגרסה הנקראת "קיפודור", כל אחד מהשבויים רשאי לקחת את הכדור ולתת אותו לשחקן אחר על פי בחירתו ואף להורות לו לזורקו על שחקן אחר.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.