דילגית

דילגית

הדילגית היא חבל עם ידיות אחיזה.


קפיצה בחבל

 

ניתן לקפוץ בחבל לבד או בשיתוף פעולה. בשני המקרים, השימוש מאופיין בסיבוב החבל כך שהוא מקיף את הגוף, ובקפיצה במקום, המתחילה כאשר החבל "מצליף" ברצפה.


השיטה הקלאסית כוללת סיבוב החבל כאשר הידיים נותרות מקובעות במקום (ביחס לגוף), ורק פרקי הידיים נעים.

שיטות מתוחכמות יותר כוללות הצלבת הידיים במהלך סיבוב החבל, קפיצה לאחור, או הצמדת הידיים.

קפיצה בשיתוף פעולה

 

שני שחקנים מסובבים את החבל בתיאום תוך הנעת ידיהם במעגל גדול. על יתר המשתתפים להכנס בקפיצה לתוך התחום המוקף בחבל, ולהמשיך לקפוץ בו, מי שעוצר את תנועת החבל תוך כדי קפיצותיו נפסל ומחליף את אחד המשתתפים המסובבים את החבל.

קפיצה זוגית

 

משתתף אחד מסובב את החבל תוך הנעת ידיו במעגל רחב, המשתתף השני מצטרף לקפיצה בחבל, עד שאחד מהם מפסיק ועוצר את גלגול החבל, ואז הם מתחלפים בתפקיד.


הנחש בא

 

משתתף אחד עומד במרכז שטח פנוי ואוחז בקצה אחד של החבל, יתר המשתתפים עומדים סביבו במעגל. המשתתף, האוחז בחבל, מסובב את החבל בגובה מסוים מעל פני הקרקע וקורא: "הנחש בא!". כאשר נוגע החבל ברגלי אחד המשתתפים, הוא נפסל.


ים יבשה

 

קושרים את החבל בשתי קצותיו ומסדרים עיגול גדול. פנים העיגול משמש כאי (יבשה) עבור מספר גדול של משתתפים והשטח מחוץ לחבל הוא ים. אחד המשתתפים מכריז – "ים" או "יבשה" והמשתתפים צריכים לקפוץ לים וליבשה, בהתאם.


מתיחה

 

קושרים את החבל בשתי קצותיו  לעיגול גדול, המשתתפים (כ-8) עומדים סביבו ומחזיקים בו בשתי ידיים, כעת על המשתתפים לרכון יחד במקביל ולמתוח את החבל, על התנועה להיות משותפת באותו גובה, על מנת להגיע למצב שכולם מצליחים לעשות זאת, מבלי להפיל איש.


משיכת חבל

 

מסמנים בגיר קו מפריד, באופן שיחצה בין שתי קבוצות. כל קבוצה אוחזת בקצה אחר של חבל במטרה למשוך את הקבוצה השניה אל הקו המפריד. הקבוצה, שאחרון חבריה חצה את הקו  מפסידה.

לימבו 

שני משתתפים מחזיקים את החבל מתוח מעל לראשיהם, המשתתפים עוברים מתחת לחבל בגב זקוף.  בכל פעם מורידים מעט את גובה החבל, המשתתף חייב לעבור מתחת לחבל מבלי לגעת בו. 

אם יש רק שני משתתפים, אפשר להיעזר בכסא, או ברהיט אחר. אם המשתתפים הם רבים, כדאי לחלק אותם למספר קבוצות.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.