גירים

גירים

בעזרת הגירים תוכלו לצייר ולסמן שטחים למשחקים השונים, בהם: קלאס, פריזבי, משיכת חבל, צבעים לתופסת צבעים וכו', הפעילו את הדמיון.

קלאס

משרטטים ריבועים על הריצפה (ריבוע אחד בשורה הראשונה, שני ריבועים בשורה השניה, ריבוע אחד בשורה השלישית וחוזר חלילה - ממספרים כל ריבוע). המשתתפים עומדים בטור עורפי. המשתתף הראשון מטיל אבן לכיוון אחד הריבועים, מבלי שתיגע בקווים.

המשתתף צריך לקפץ מריבוע לריבוע על רגל אחת בלבד, מבלי שיגע בקווי הריבוע, עד שיגיע לאבן וירים אותה.

 

 

תופסת צבעים
 

מסמנים בגיר את כפות ידיהם או את שולי הבגד של המשתתפים. המשתתף שנבחר לתפוס את כולם אומר בקול את הצבע בו בחר. על המשתתפים להחזיק בצבע שבחר התופס, אחרת יתפסו.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.