חיפוש
  • אנחנו סדנאות איכות

האם שכר המינימום מגן על העובדים או מחבל בצמיחת המשקשכר המינימום הועלה החל ממשכורת יולי (שתשולם באוגוסט 2016) מחיר שעת עבודה עומד היום על סך של 25.94 ש"ח / 4,825 ₪ לחודש למשרה מלאה (180 שעות חודשיות).

המחוקק קבע עוד כי עובד אינו יכול לוותר על הזכות לשכר מינימום, ובמידה והסכים לעבוד בשכר נמוך משכר המינימום, אין להסכמתו כל ערך.

מטרת שכר המינימום היא להגן על העובד מפני ניצול המעסיק.

המצדדים בו טוענים כי שכר המינימום מקטין את פערי ההכנסה במשק, ומהווה מרכיב חשוב לשמירה על שיוויון וצמצום הפערים החברתיים.

לעומתם - יש הטוענים כי שכר המינימום משפיע באופן שלילי ביותר על התעסוקה במשק, ואינו מצמצם את הפערים, כיוון שהוא אינו מתחשב בגודל המשפחה של העובד, ואינו מבטיח הכנסה שמאפשרת קיום נאות לכל המשפחה.

שכר המינימום פוגע בייצור, באשר הוא גורם למעסיקים רבים שלא לשפר את שכר עובדיהם, גם כאשר מדובר בעובדים מיומנים, העובדים אינם מתוגמלים על תפוקותיהם. סגירת מפעלים יצרניים או העברתם לפעול במדינות בהן כח העבודה זול יותר, כדי להגביר את רווחי הבעלים.

מחקרים מעלים כי השיטה אף גורמת לאי העסקת עובדים בלתי מיומנים, ובכך מגדילה את האבטלה.

לדברי המתנגדים קביעת שכר מינימום תגרום לעסקים לגלגל את העלאת שכר העובד לפתחו של הצרכן – מה שיכול לעורר אינפלצייה.

בנוסף לכך גורסים המתנגדים לשכר המינימום שאין המדינה צריכה להתערב בכוחות הפועלים במשק, (כלומר: בין העובד והמעביד) ועליה לאפשר לעובדים להתקשר עם המעסיקים על פי פרמטרים אחרים של היצע, ביקוש, כישורים, שכר וכו'.

"אנחנו" נשמח לשמוע את דעתך בנושא


0 צפיות

© כל הזכויות שמורות לחברת "אנחנו סדנאות איכות" 2013 

  • White Facebook Icon

Modi'In