שלושה מקלות / שלוש מקלות
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

בין המשתתפים במשחק נקבע סדר כך שנקרא מי ראשון, מי שני וכן הלאה.

מסדרים שלושה מקלות במקביל זה לזה כאשר המרווח ביניהם קבוע.

בתחילת המשחק המרחק בין המקלות יהיה קטן.

 

כל משתתף בתורו צריך לעבור שלושה מקלות בקפיצה משולשת, כלומר, לעבור את שלושת המקלות בדילוג (על שתי רגליים יחד או רגל אחת), כאשר בין מקל למקל רשאי המשתתף להניח את אחת מרגליו פעם אחת בלבד.

מי שלא מצליח לעבור את המקל השלישי, או מי שדורך פעמיים ברווח בין מקל למקל - נפסל ויוצא.

 

על פי הקפיצה של הקופץ האחרון, הוא "המרחיק", מזיזים את המקל האחרון (יש מקומות שבהם נהוג אף להזיז את המקלות האחרים), ומתקנים את מיקומו של המקל האמצעי כך שהמרחק בין שלושת המקלות ישאר שווה.