שוטרים וגנבים
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

המשחק הזה הוא הכלאה של תופסת ומחבואים.

בוחרים שוטר מבין המשתתפים. השוטר מסתיר את פניו (או עוצם את עיניו) וסופר בקול רם, כדי לתת למשתתפים ("הגנבים") שהות להסתתר.

השוטר מחפש את הגנבים. לגנבים אסור לזוז ממקום מחבואם או לשנות אותו.

כל "גנב" שנתפס הופך ל"שוטר" ומסייע בתפיסת כל יתר חברי הקבוצה.