פרה עיוורת
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

המשתתפים בוחרים חפץ מסויים. אחד המשתתפים נבחר להיות "פרה עיוורת". מכסים את עיניו במטפחת אטומה ומסובבים אותו.

המשתתפים ממקמים את החפץ במקום מסויים,

(מותר להם גם לסדר את כל יתר החפצים והרהיטים בחדר בסדר אחר) ושולחים את "הפרה העיוורת" למצוא את החפץ שהחביאו.