סימני דרך
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

מתחלקים לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה מחליטה על מקום מסויים אליו היא רוצה להגיע ומתרחקת מהקבוצה השניה, כאשר חברי הקבוצה רושמים בגיר, מעת לעת, לחברי הקבוצה העוקבת מטלות שונות, ומפעם לפעם מסמנים להם את כיוון הליכתם בחיצים.

מותר לחברי הקבוצה הראשונה להשאיר רמזים מטעים (חיצים הפוכים וכו').

חברי הקבוצה העוקבת צריכים לגלות לאן מועדות פניהם של חברי הקבוצה הראשונה.

 

אם הצליחו לגלות את מקום היעד, עליהם להגיע לשם לפני חברי הקבוצה הראשונה.