מחבואים
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

משתתף אחד עומד כשפניו אל הקיר וסופר עד 30, כשהוא מסיים במשפט האלמותי "כל העומד מאחורי ומלפניי ומצדדי הוא העומד". 

המשתתפים דואגים להתחבא היטב במהלך הזמן.

 

הסופר (או העומד) יוצא לחפש את המשתתפים ולתפוס אותם. המשתתפים מנסים להגיע אל הקיר בו עמד ולדפוק עליו 3 פעמים בקול בטרם ימצא אותם.


אם הצליח הסופר לגעת במשתתף, לפני שזה הספיק להגיע לקיר בו עמד ולדפוק 3 פעמים, הופך המשתתף שנתפס לסופר.

מסיימים את המשחק אחרי שכל המשתתפים נמצאו.