טלפון מתוקן
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

כל משתתף לוחש באוזנו של המשתתף היושב בסמוך לו מילה אחת (על המשתתף לזכור את המילה בה בחר),

 

המשתתף השני מחבר למילה מילה חדשה (שיש לה קשר למילה ששמע) ולוחש את המילה שלו לאוזנו של חברו וכך הלאה.

בסיום, כאשר המשתתף האחרון אומר את המילה שלו בקול רם. מרכיבים המשתתפים מסך המילים ששמעו משפט.