דודס / הקפות / כדור בסיס ובירושלמית מדוברת - אלמבוליק
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

במגרש (או כל שטח רבוע) מסמנים 4 תחנות- זו מול זו.

מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות - קבוצת בית וקבוצת שדה. בוחרים "חובט" מקבוצת הבית. 

החובט עומד בתחנת המוצא, מניח מקל אחד על הקרקע וחובט בו בעזרת המקל השני. כשהמקל המוכה מתרומם באויר, חובט בו השחקן באמצעות המקל שהוא אוחז בידיו והודף אותו למרחק רב ככל שהוא יכול, ומקיף את המגרש ועובר בין כל התחנות.

חברי הקבוצה השניה (קבוצת השדה) מנסים להשיב את המקל למקום בו עמד החובט. עליהם לחבוט במקל על הקרקע ומשהוא מתרומם באויר, עליהם להדוף אותו לכיוון הבסיס.

אם הצליח החובט לעבור בין כל התחנות, לפני שקבוצת השדה החזירה את המקל לבסיס, הוא ממשיך בריצה לעבר תחנות נוספות ככל שיוכל.

אם הצליחה קבוצת השדה להחזיר את המקל לבסיס, בטרם חזר החובט, מתחלפות הקבוצות

בוואריאציות שונות ניתן גם להחליט כי החובט נפסל לאחר 3 ניסיונות חבטה כושלים, או לחילופין עליו להשאר בתחנה האחרונה שאליה הגיע, והוא אינו יכול לסייע לחבריו לקבוצה, עד אשר אחרון המשתתפים בקבוצה יסיים את המשימות וכו'