גולם במעגל

המשתתפים יושבים במעגל. אחד המשתתפים ("הגולם") מסתובב מאחוריהם, הוא מקיף את המעגל ואוחז בידיו מטפחת (או כל חפץ קטן אחר). מטרתו היא להניח אותה מאחורי גבו של אחד המשתתפים, מבלי שירגיש.

כשהגולם מניח את המטפחת מאחורי גבו של אחד המשתתפים, עליו להמשיך להקיף את המעגל, עד שיגיע למטפחת, מבלי שהמשתתף הרגיש שהוא הניח מאחורי גבו את המטפחת.

אם הגיע מבלי שהמשתתף הבחין - הוא מתחלף עם המשתתף, יושב במקומו והמשתתף הופך ל"גולם".

אם המשתתף מבחין ש"הגולם" הניח מטפחת מאחוריו, הוא קם ורודף אחרי "הגולם" במטרה לתפוס אותו, לפני ש"הגולם" יתפוס את מקומו במעגל.

  • White Facebook Icon

Modi'In

אנחנו סדנאות איכות

אנחנו סדנאות איכות