אצבע שחורה
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

אחד המשתתפים עומד כשגבו מופנה למשתתפים ועוצם עיניים. הוא מושיט אצבע זקורה מאחורי גבו. המשתתפים בוחרים נציג מטעמם שיתקרב ויגע באצבע.

המשתתף סוקר את חברי הקבוצה וצריך לגלות מי נגע באצבעו.

אם צדק - המשתתף שנגע בו מחליף אותו ועומד במקומו.

אם טעה - עליו לרדוף אחרי המשתתפים, עד שיתפוס אחד מהם, שיחליף אותו.