אמת או חובה
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

המשתתפים יושבים במעגל ומסובבים בקבוק.

 

כאשר הבקבוק עוצר, המשתתף שלעברו פונה פיית הבקבוק צריך לבחור בין אם הוא ישיב אמת על שאלה שישאל ע"י המשתתפים, או בין אם הוא בוחר להשיב "חובה" לקבל ממשתתפי המשחק משימה.


המשתתף כמובן לא יודע מראש מה יהיו טיבן של השאלות או המשימות שיקבל.

כדאי להטיל משימות מצחיקות וחביבות, כמו: לנתר על רגל אחת, לקרקר,  לטפס על העץ, לארגן ריקוד וכיו"ב.