אחת שתיים שלוש דג מלוח
משחקי שכונה של פעם ומשחקי חברה

אחד המשתתפים עומד כשגבו לקבוצה ומכריז בקול:"אחת, שתיים, שלוש, דג מלוח!", בתוך כך המשתתפים האחרים מתקדמים לעברו.

ברגע שהוא מסתובב כולם קופאים על מקומם.

הכרוז מסתובב בין כולם, מנסה להצחיק אותם ולגרום להם לזוז. מותר לו לעשות להם ככל העולה על רוחו - להשמיע קולות, לדגדג, להצחיק, לספר בדיחה, לנשוף, להבהיל, לעשות פרצופים וכו' עד שהוא מצליח לגרום לאחד המשתתפים לזוז. 

מי שזז נפסל וחוזר לנקודה בה עמד בתחילת המשחק. לא הצליח הכרוז לגרום לאף אחד לזוז - מתחילים את המשחק שוב.